Nyt on lukiodiplomin kehittämisen aika

”Nyt olisi perusteltua miettiä lukiodiplomin mahdollisuuksia myös toisen asteen yhteistyötä kehitettäessä. Osaamista ja taitoa kertyy myös taiteen perusopetuksessa ja tätä on mahdollista tuoda näkyväksi nimenomaan lukiodiplomilla.”

Tuomo Laakso
Erityisasiantuntija
Opetusalan Ammattijärjestö OAJ

Lukiodiplomi on ollut vakiintunut osa lukiokoulutusta yli kahden vuosikymmenen ajan. Vuonna 2017 aloitettu lukiouudistus joudutti lukiodiplomin kehittämistarvetta ja säädöstyössä diplomi nostettiin lukioasetuksesta lain tasolle. Samalla säädettiin ylioppilastutkinnon vaatimustason nostamisesta siten, että keväästä 2022 tutkinnon suorittamisen aloittavien on sisällytettävä vähintään viisi koetta tutkintoon aiemman neljän asemesta.

OAJ esitti lakia säädettäessä, että lukiodiplomi voisi jatkossa korvata yhden ylioppilastutkinnon kokeista, sillä se voisi edesauttaa taito- ja taideaineisiin suuntautuneiden opiskelijoiden tutkinnon suorittamista. Ennen kaikkea se selkeyttäisi taito- ja taideaineiden asemaa osana yleissivistävää lukiokoulutusta. Yksi diplomilla yo-kokeen korvaamisesta hyötyvä joukkonsa olisivat taito- ja taideaineiden painotetuissa opinto-ohjelmissa opiskelevat lukiolaiset, joilla lukujärjestys täyttyy valitun painotusaineen opinnoista.

Eduskunnan hyväksyttyä lukiolain ja samalla tahtotilan lukiodiplomijärjestelmän kehittämisestä Opetus- ja kulttuuriministeriö käynnisti selvitystyön lukiodiplomien nykytilan arvioinnista ja uudistamisesta. Selvityksen valmistuttua keväällä 2021 huomattava määrä, yli 170 tahoa, antoi lausuntopalautetta selvityksestä ja toimenpide-ehdotuksista. Lausuntopalautteessa mm. 80 % vastanneista oli samaa tai jokseenkin samaa mieltä ehdotuksesta, että ”suoritetulla lukiodiplominäytöllä voisi jatkossa korvata yhden ylioppilastutkinnon viidestä kokeesta”. Lausuntokierroksen jälkeen OKM antoi lukiodiplomikokonaisuuden Opetushallituksen työstettäväksi, josta jatkoaskelmerkkien on määrä valmistua syksyllä 2022.

Olemme nyt mielenkiintoisessa taitteessa lukiodiplomin tulevaisuuden kannalta. Lukiouudistuksen kanssa samanaikaisesti ajoitettu korkeakoulujen opiskelijavalintauudistus ja varsinkin yliopistojen todistusvalinnan lisääminen vahvisti edelleen ylioppilastutkinnon painoarvoa. Halusimme tai emme, moni lukiolainen pohtii oppiainevalintojaan tällä hetkellä hyötyajattelun näkökulmasta – siis mitä kannattaa opiskella ja mihin aikaansa käyttää. Opiskella pitäisi kuitenkin sitä, mikä kiinnostaa ja mikä tuntuu itselle oikealta. Mutta kannattaako lukiodiplomi suorittaa?

Koulutuspoliittisen selonteon mukaisesti lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen yhteistyötä pyritään lisäämään, mutta monelle niin sanotun kaksoistutkinnon suorittajille viisi tutkinnon koetta on työläs paketti. Nyt olisi perusteltua miettiä lukiodiplomin mahdollisuuksia myös toisen asteen yhteistyötä kehitettäessä. Osaamista ja taitoa kertyy myös taiteen perusopetuksessa ja tätä on mahdollista tuoda näkyväksi nimenomaan lukiodiplomilla.

Lukiodiplomin kehittämisessä on kolme avainkohtaa. Niistä ensimmäinen on saavutettavuus. Se edellyttää sitä, että koulutuksen järjestäjät tarjoavat lukiodiplomin suoritusmahdollisuuksia. Velvoittavuus kolmen lukiossa jo nyt kaikille yhteisenä opetettavan taito- ja taideaineen osalta olisi kohtuullisen helposti toteutettavissa. Myös muiden lukiodiplomien saavutettavuutta on mahdollista edistää esimerkiksi etävälitteisesti ja yhteistyöllä. Riittävä kysyntä myös edesauttaa järjestämistä ja tästä päästäänkin toiseen avaimeen.

Toinen avain on hyöty. Opiskelijan on koettava, että lukiodiplomin suorittamisesta on hyötyä. Siksi diplomisuorituksella ylioppilastutkinnon sisällyttäminen ylioppilastutkintoon on välttämätöntä. Opiskelijalle hyöty näyttäytyy kuitenkin ennen kaikkea siten, että korkeakoulut huomioivat suoritetun lukiodiplomin opiskelijavalinnassaan. Esimerkiksi opettajankoulutuksen opiskelijavalinnassa olisi tärkeä saada näkyväksi erilaista osaamista, jota opetustyössä tarvitaan. Toinen avain on opiskelijavalinnan osalta sidoksissa ensimmäiseen, sillä korkeakoulut voivat huomioida lukiodiplomin kattavasti vain, jos se on opiskelijoiden saavutettavissa.

Kolmas avain on arviointi ja sen kehittäminen, sillä korkeakoulujen kannalta diplomin arvioinnin on perustuttava valtakunnalliseen yhdenvertaisuuteen ja vertailtavuuteen. Sen on oltava myös opiskelijan oikeusturvan kannalta jollain tavalla kahteen kertaan tarkastettua. Taito- ja taideaineiden opettajat ovat ilmaisseet valmiuttaan valtakunnallisen arviointiverkon muodostamiseen sekä arviointiyhteistyön kehittämiseen. Erityisen koulutustehtävän saaneet lukiot voisivat koordinoida ja tukea valtakunnallista diplomien arviointiverkon toimintaa.

Korkeakoulut ovat juuri ilmoittaneet opiskelijavalinnan kehittämisestä ja uudet valintaperusteet julkaistaan keväällä 2023. Ne otetaan käyttöön 2026. Kiire tulee, mutta tässä työssä korkeakoulujen on tärkeä pitää lukiodiplomikortti pöydällä. Edellä mainittu lukiodiplomin kehittämiseksi tarvittava säädöstyö on aloitettava seuraavalla hallituskaudella.

Lukiodiplomin tulevaisuus näyttää hyvältä, sillä tulevaisuudessakin tarvitaan luovuutta, erilaisia taitoja ja osaamista. Opiskelijalle uusi lukiodiplomi tarkoittaisi mahdollisuuksia ja diplomin uudistaminen on toteutettavissa, jos vain tahtoa löytyy. Nyt on lukiodiplomin kehittämisen aika!

Nyt on lukiodiplomin kehittämisen aika

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.

Siirry sivun alkuun