Mitä me teemme

  • edistämme lukiokoulutuksen tunnettuutta ja vetovoimaa
  •  kehitämme lukiokoulutusta ja lukiokoulutuksen arvostusta
  • vahvistamme lukioiden yhteistoimintaa ja edunvalvontaa

Toimintamme kärki 2023

  • kotisivujen uudistaminen
  • vieraskynäkirjoituksien pyytäminen laajasti eri asiantutijatahoilta, lukiolaisilta, opettajilta, opoilta, opiskeluhuollon edustajilta  ja muilta lukiokentän toimijoilta
  • toiminnan tunnettavuuden lisääminen ja kirkastaminen laajemmalle yleisölle
Siirry sivun alkuun